Strona główna

Nasz adres
ul. Sobieskiego 5/4
40-082 Katowice
Tel./Fax.: (32) 353 09 36
e-mail: katowice4@komornik.pl
Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek 7:30 - 16:30
od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 13:00 - 16:00
Czwartek: 14:00 - 15:00
Numer rachunku bankowego kancelarii:
71 1050 1230 1000 0023 1209 0711
 
Informacja dla wierzycieli:                                                                                                                                
Stosownie do art. 89 § 1 kpc, pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub jego wierzytelny odpis, przy czym adwokat, radca prawny oraz rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.                         

Strona ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Mariola Ceralewska - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach